داشتن گوش شنونده موعظه

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از اموری که به سالک الی الله کمک می کند این است که یک حالت استماع خاص دارد در مراتب مختلف. قرآن به گوشش می خورد تآثیر خاص دارد روایت می شنود تآثیر خاص دارد حرف حق و موعظه می شنود اثر می گذارد. پس گوش قلبشان در واقع باز است.
  • سالک که مقداری پیش رفت و گوش قلبش باز شد حجابهای ظلمانی از پیش رویش برداشته می شود و نه تنها وقتی آیات و روایات را می شنود آن اثر را می گذارد غیر از آن، یواش یواش در ابواب کشف سوری، اصواتی می شنود که دیگران نمی شنوند.(کشف سمعی)
  • پس این گوش را داشتن در واقع داشتن گوش قلب است که به درد سالک در این عالم می رسد و اگر این گوش قلب را نداشت در این عالم معطل است.
  • پس آن کس که تتبع عثرات می کند این گوش(گوش قلب) در او بسته می شود.
  • سالک نه تنها باید دنبال تتبع عثرات نباشد و از آن خوشش نیاید بلکه از این بالاتر سالک باید ساتر عیوب دیگران هم باشد.
  • در روایتی هست که رسول اکرم در قیامت از خدا طلب می کند که گناهان مومنین و اتباع رسول را پیش دیگران معلوم نکند.
  • خدا هم در جواب رسول الله می گوید هم از دیگران و هم از تو مخفی کردم عیوبشان را.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به داشتن گوش شنونده موعظه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...