خوف انسانها در مقام عبودیت

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • آیاتی در قرآن کریم هست که از خوف انسانها در مقام عبودیت، تعبیرات مختلفی دارد و اینکه مراتب مختلفی دارد.
  • در بعضی از آیات کلمه ی “خوف” به کار برده است که بندگان خدا از مقام ربوبی می ترسند. در بعضی جاها کلمه ی “خشیت” به کار رفته است در بعضی جاها از کلمه ی “وجدت”. آیا اینها با هم دیگر فرق دارند؟
  • برای اینکه فرق اینها برایتان معلوم شود روایتی را در این باب برایتان می خوانم اینکه خوف و خشیت و وجد همه اش به یک معناست ولی با هم فرق دارند. خوف برای گناهکاران دارای معاصی کبیره هست. اینکه می فرماید: و آمّا من خاف مقام ربِّه، برای انسان در باب معصیت کبیره و گناهان است یعنی آن کس که خوف دارد معاصی کبیره انجام نمی دهد چون از مقام ربوبی می ترسد این مقام، گناهان را محاسبه می کند و آتش جزا می دهد.
  • روایت در کتاب خصالِ صدوق رحمت الله علیه هست که می فرماید: انواع خوف پنج تاست، خوف ، خشیت، وجد، رهبة، هیبة.
  • خوف برای معصیت کاران است. می ترسند از انجام گناه چون می دانند مسآله، مسآله ی ربوبی است یک سنت است . همانطور که اگر آتش به هیزم رسید با توجه به جور بودن شرایط، هیزم آتش می گیرد هرچند همه ی عالم جمع شود که آتش نگیرد.
  • پس آنکه می فهمد مقتضای ربوبی چیست و سنن ربوبی چیست و اگر گناه کرده بعد از این فهم برای گناهانش خوف دارد.
  • خشیت برای عالمان است. یعنی آنکه می فهمد از خدا خشیت دارد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خوف انسانها در مقام عبودیت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...