خوشبختی در ازدواج دینی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در مورد ازدواج است که متداول بین همه ی ملتهاست و هر ملتی برای خود ظوابطی دارد. اسلام هم برای خود احکامی دارد.
  • چیزهایی که انسان را خوشبخت می کند در عربی اسمش سعادت است. سعادت تقریباٌ به معنای خوشبختی است.
  • بعضی از چیزها یک چیز را سبب می شود بعضی دو چیز. بعضی چیزهایی سبب آن چیز می شود. مثلاٌ یکی از چیزهایی که انسان دوست دارد اینکه می خواهد در سفر به او خوش بگذرد خوش گذشتن در سفر عواملی دارد که باعثش می شود مثلاٌ رفیق خوب یا داشتن مرکب و شوفر خوب یا اینکه منزل خوبی گیرمان می آید. خلاصه گاهی بیش از یک عامل در خوشبختی و خوشحالی ما دخیل است.
  • در روایاتی خوشبختیهای انسان را در همین دنیا بیان می کند منهای آخرت. از جمله امام صادق از قول رسول اکرم می فرمایند: از خوشبختی مرد این است که خدا زن صالحه ای را نصیبش کند. یعنی زنی که شایسته باشد و بداند برای شوهرش است فقط.
  • در اینکه زن بداند وقتی به خانه ی شوهر رفت فقط برای شوهرش است منفعتهای بسیاری است که در طول زمان برای این مرد و این زن، مایه ی خوشبختی می شود. زنی که خودنمایی می کند برای غیر شوهر در خانه اش خوشبختی ندارد. این زن صالحه نیست.
  • زن صالحه اسرار شوهر را برای هیچ کس حتی پدر و مادر و خویشان فاش نمی کند همچین زنی سعادت دارد برای شوهرش. زنی که ظاهر و باطنش براساس احکام اسلام است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خوشبختی در ازدواج دینی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...