خود سازی با تواضع

دریافت صوت

بندگان واقعی خدا، هر قدر مقامشان بالاتر برود، ارج و قدرتشان زیادتر گردد، تواضعشان باید بیشتر شود. هر چه بالاتر زدی ادبت بیشتر، تواضعت زیادتر، فروتنی‌ات نسبت به مردم چشمگیرتر باشد.

چه مثل زیبایی است که می‌گوید: درخت هر چه پر‌بارتر سر به زیرتر.

ما هم باید هر قدر دانش و علممان، قدرت و عظمتمان، مقام  اجتماعی و نفوذ کلام و ارزش عمومی‌مان بیشتر بالا برود، تواضع و ادبمان بیشتر باشد. این را می‌گوییم خودساختن در اخلاق اسلام. خود را ساخته، فکر خود را منظم کرده، برنامه خود را ریخته و در مقام عمل انجام وظیفه می‌کند.

 

دریافت صوت

این دنیا از هر طرف انسان را می‌کِشد.

پول از این طرف می‌کشد. مقام از این طرف می‌کشد، خانه از آن طرف می‌کشد، ماشین از این طرف می‌کشد. این دل به هر جا بستگی دارد.

زهد یعنی چه؟ یعنی این طنابها را ببُر و خودت را آزاد کن. راحت کن. گرفتار پول و مقام و منصب نباش. گرفتار بودن معنایش این است که اگر یک جایی خدا پیشامد و تعارض کرد با پول، مبادا پول مانع از خدا بشود برای تو. کی میتواند این کار را بکند؟ کسی که دل به این پول نبسته. کسی که دل به پول بسته خدا را می گذارد کنار می رود سراغ پول.

اگر مقام و خدا با هم معارضه کردند، خدا را رها نکند که مقام بگیرد. چه کسی میتواند این کار را بکند؟ کسی که این طناب را بریده و مقام او را نمی کِشد. اوست که میتواند در مقابل پول و مقام و منصب و خانه و زندگی خود را بکِشد و دستور خدا را عمل کند و به این طرف و آن طرف کشیده نشود. بنابراین در روایات است که این حریت و آزادی در زهد است.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

 

به خود سازی با تواضع امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...