خوبی بدی را میشوید

⏫ سوال بی جواب

💠 غلام امام صادق علیه السلام، بر او وارد شد. امام فرمودند: چه زمانی آمدی؟ غلام سکوت کرد. و از شرمندگی پاسخی نداد.
💠 امام فرمودند: از فلان جا می آیی. به یاد داشته باش که دو ملک، اعمال خوب و بد تو را می نویسند، پس نه بدی را کوچک بشمار که قیامت از آن پرسیده می شوی؛ و نه خوبی را سبک انگار، که در روز مبدأ به آن نیازمندی.

🔰فراموش نکنیم که کار نیک، راه بازگشت به اوست و گناه بزرگ را جبران می کند که «ان الحسنات یذهبن السئیات»
🔰نکند امام زمان ما نیز از ما بپرسد که چه کردیم و ما را توان پاسخ به آن نباشد.

⚠️توبه از حرام با حرام !!!

🔺هدیه ای از سلطان ظالم گرفته بود و خوشحال و خندان باز می گشت. ناگهان به یاد آورد که این مال حرام است. چه کند که خداوند او را عذاب و مواخذه نکند؟
🔰جواب سوال خود را پیدا کرد: «ان الحسنات یذهبن السیئات». با بخشی از این مال، صدقه می دهم و حج می روم و کارهای نیک دیگر انجام می دهم، تا این سئیه جبران گردد. و از درگاه الهی دور نشده باشم.
👈اما نظر امام صادق علیه السلام، این گونه نبود. با خون که خون را نمی شود شست، و با کار حرام که نمی توان از حرام توبه نمود.
✅ آری، خطاء، جبران اشتباه نمی تواند باشد. این مال، حرام است و صدقه و حج و کارهای دیگر نیز با آن خطا می باشد.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خوبی بدی را میشوید امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...