خطورات وارد بر قلب در نماز

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یک سری از خواطر هست که مرتب قلب انسان را مشغول می کند و گویی در دست انسان نیست و بی اختیار به قلب می آید و به عمل مربوط نیست.
  • اگر تک تک ما وضع خودمان را در نماز دقت کنیم و با توجه به مراقبت ها که می کنیم باز می بینیم موفق نمی شویم در مدت نماز از این خواطر در امان باشیم.
  • این خواطر به چند صورت تقسیم می شود که همگی مشغول کننده ی قلب است و از حق باز می دارد :یک سری از خواطر که به اصطلاح علمای اخلاق، احوال غالب نام دارد به معنای مشغولیات روزمره ی زندگی. یکسری هم آرزوهای مختلف که همه ی ما به آن گرفتار هستیم. یک سری هم که طیَره نام دارد به معنای نگرانی ها و اضطرابات مربوط به مسائل دنیوی.
  • سالک از همان ابتدا که قدم در راه سلوک گذاشت وارداتی بر قلب دارد و اکثر سالکین از این مسأله لطمه می خورند که از دست این خواطر که خارج از اختیار انسان است و تصمیم بر انجام ندادنش دارند چگونه تطهیر شوند مثلاً در مدت کمِ نماز، موفق به مراقبت از این خواطر نمی شوند.
  • بعضی از علما راه حل برای مراقبت از این خواطر را، تمرکز قلبی می دانند که یواش یواش در این کار ورزیده می شود
    و می تواند قلب خود را از غصب شیطان رها کند ضبط کند جمع کند و متوجه اصل شود.
  • بعد از ضبط قلب یواش یواش شروع به ذکر کند.
  • اما بعضی از علما مانند آیت الله طباطبایی نظرشان این است که آن تمرینات را باید از اول روی ذکر انجام داد. یعنی وقتی شروع به ذکر کردی قلب مرتب می خواهد به یاد خدا باشد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خطورات وارد بر قلب در نماز امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...