خطاب های خاص و عام قرآن

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در سوره ی حج بعد از آیه ی بسم الله، خداوند خطاب می کند یعنی مستقیماٌ با همه ی مردم حرف می زند.
  • خطابهای قرآن بر سه نحو است. یکی خطاب به مومن یعنی آنکه عقیده دارد و باور دارد. دیگری خطابی است که خدا مستقیماٌ با کافرین سخن می گوید. خطاب دیگر آن است که خدا با کسی سخن می گوید که ظاهر مسلمان دارد ولی باطنش عقیده ندارد و به اینها منافق می گویند. در قرآن صدها آیه در مورد این دسته ی منافقین داریم اضافه اینکه یک سوره نیز به نام این گروه است.
  • یک خطاب هم خدا دارد که برای گروه خاصی نیست بلکه برای مطلق بشر است(یا ایهاالناس)
  • در همین آیه از سوره حج بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند خطاب دارد به مردم که همگی بپرهیزید. دیگر گروه خاصی را خطاب قرار نمی دهد چرا که مشرک و کافر هم اعتقاد دارد براینکه پروردگاری دارد. یعنی آنکه از نیستی به هستی آورده است.
  • نمرود هم با اینکه ادعای خدایی می کرد می دانست که کسی را خلق نکرده مشرکینی مانند ابولهب و ابوجهل هم می دانستند که خالق نیستند و فرقشان این است که عبادت خدا را نمی کردند.
  • مثلاٌ آنکه خورشید را می پرستد می گوید چون به ما نفع می رساند پس لیاقت پرستیدن دارد. همانطور آنکه دریا یا ماه یا ستاره …..را می پرستد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خطاب های خاص و عام قرآن امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...