خصوصیات ویژه کشف ابصاری

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • کشف ابصاری حامل اسرار است. حال ببینیم چگونه حامل اسرار است. در روایتی از محمدبن مسعود از میثم تمار است که می گوید که با میثم تمار بودم در روز جمعه در کنار فرات. ابوخالد می گوید در کشتی بودیم و دفعتاٌ باد می وزید میثم بلند شد ونگاه عمیقی به این باد کرد و برگشت به طرف ما و گفت معاویه هم مرد. در متن این نگاه اگرچه ساده به نظر می آید ولی کشف ابصاری است.
  • ابوخالد می گوید بعداز چندی قاصدی از شام آمد و از او خبر گرفتم گفت معاویه مرد و مردم با یزید بیعت کردند. گفتم چه روزی مرد گفت جمعه ی گذشته، همان زمانی که با میثم تمار در کشتی بودند.
  • در کشف ابصاری اسراری پیش می آید که نه با زبان می شود آن را گفت و تمام کرد نه با گوش می شود شنید نه با مکاشفه می شود یافت، فقط راهش دیدن است و یافتن.
  • خداوند از آن منت و عنایتی که به حضرت ابراهیم داشت اینجور خبر می دهد می فرماید که نشان می دهم به او ملکوت آسمانها و زمین را…. یا در سوره ی اسراء درباره ی پیامبر می فرماید خواستیم که به او نشان دهیم آیاتمان را….
  • خلاصه اینکه دیدن در مراتب مختلف اسمش دیدن است وگرنه کلی اسرار با خود دارد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خصوصیات ویژه کشف ابصاری امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...