خصوصیات فقیر زاهد خائف

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک صادق در مقام مراقبه از جمله موضوعاتی که باید در آن تلاشی داشته باشد و سعی و جدیت کند و مراقبت کند که این کمال را به دست آورد مسآله ی فقر است فقر در سلوک.
  • شاید شنیده باشید که ارباب سلوک را فقرا هم می نامند.
  • برای اینکه این فقری که در سلوک باید تحصیلش کرد معنیش برایتان به خوبی روشن شود و در معنی مورد نظر اشتباه نشود همان که مقصود ارباب سلوک است ابتدا توضیحی در معنی و صورت کلی فقر می دهم تا بعد برسیم به آن فقری که در تزکیه مدّ نظر است.
  • فقر به معنی احتیاج است به معنای نداشتن امکانات دنیوی و فاقد مایحتاج دنیوی است که به او فقیر گویند که دارای صورتهای مختلفی است. فقیری که ندارد و زیاد دوست دارد که داشته باشد و تلاش خود را در به دست آوردن انجام می دهد. اینگونه فقیر در نزد علمای سلوک فقیر حریص نام دارد.
  • صورت دیگر فقیر، فقیری است که ندارد و دوست دارد که داشته باشد ولی مثل دسته اول آنچنان حرص برای به دست آوردن ندارد
    اگر رسید خوشش می آید و اگر نرسید حال تلاش برای دست یابی ندارد. اینگونه فقیر را فقیر قانع می گویند.
  • صورت سوم فقیری است که فقیر است ولی دوست هم ندارد داشته باشد بلکه داشتن را مبغوض دارد و از آن خوشش نمی آید. اینگونه فقیر را فقیر زاهد گویند.
  • علت خوش نیامدن فقیر زاهد از جمع مال یکی این است که می ترسد او را به جهنم بیندازد. پس از خوف عقاب از مال اندوزی وحشت دارد. این فقیر, فقیر زاهد خائف است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خصوصیات فقیر زاهد خائف امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...