خدمات متقابل اسلام و ایران_استاد مطهری / جلسه4

 

شواهدی بر خدمت متقابل اسلام و ایران

روانشناسی بحث:

نحوه خدمت یک دین به مردم یک سرزمین

  • تغییر در اندیشه و روحیات دارد؛ یعنی رفع سنن و نظامات مشکل‌دار و ایجاد سنن و نظامات جدید برای زندگی که آنان را در مسیر رشد و کمال قرار می‌دهد.

پس باید نظامات مختلف فکری، اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی جامعه‌ی مورد نظر، بررسی شود که قبلش آیا منحط‌تر بود یا نه؟ و سپس بررسی شود ادعاهای ضدیت اسلام به نظام متعالی واقعیت دارد یا نه؟ (مثل کتابسوزی ایران و مصر)

 

نحوه خدمت مردم به یک دین

  • تبلیغ، ترویج، تبیین، تدویین، اشاعه و دفاع از آن

به این صورت که فعالیتهای ناظر به گستراندن، دفاع از دین (سربازی و فداکاری)، اقدامات فکری (شامل علم و فرهنگ) و کارهای احساسی (ذوق و صنعت) مورد بررسی قرار گیرد.

 

خدمات اسلام به ایران

الف. نظام فکری اعتقادی

  • گزارشی از دیدگاه‌ها درباره ورود اسلام به ایران؛ فاجعه یا موهبت:

وضعیت آشفته ادیان قبل از ورود اسلام را اگر مورد بررسی قرار دهیم مثلاً دین زرتشت اگر چه دین رسمی بود ولی در حال افول بود. دین مسیح و مانوی و مزدکی نیز اگر چه در حال توسعه بود ولی تحت فشار بود. یهود هم بسیار کم طرفدار بود به خاطر نژادپرست بودن. بودایی هم کم اثر بود. همگی این ادیان بعد از ورود اسلام رو به افول گذاشت.

ب. نظام اجتماعی

  • قبل از اسلام، اختلاف طبقاتی شدیدی حاکم بود.
  • استبدادمحض حاکم بود.

ج. نظام خانوادگی

  • محور ارزش، نژاد و ثروت بود.

زن در خیلی از مسائل حق تصمیم‌گیری نداشت.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خدمات متقابل اسلام و ایران_استاد مطهری / جلسه4 امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...