خدمات متقابل اسلام و ایران_استاد مطهری / جلسه 2

 

اسلام از نظر ملیت ایرانی (اسلام و ملیت)

استاد در بخش دوم کتاب، ایده اصلی خود را پرورش می‌دهند و اجرا می‌کنند.

  • ما ایرانیان در افکار و عقاید انواع روابط و تأثیر و تأثرات را در طول تاریخ داشته‌ایم و در قبال حقیقت تعصب نداشتیم و حقیقت را از هرجایی که بوده گرفته‌ایم؛ اما در قومیت دیگران هضم نشدیم از جمله با اسلام.
  • استاد می‌خواهد به این نتیجه برسد که ویژگی آزاد اندیشی خود را حفظ کنیم در عین حال منجر به از خودبیگانگی نشویم (مسلمان شدن جزیی از هویت ما قرار گرفت).
  • تحلیلی از وضعیت اخیر (هجمه و اصرار بر ملیت ایرانی در برابر اسلامی): چون استعمار در قبال مبارزه با وحدت ملتها ‌نتوانست احساسات مذهبی دیگری را به جای احساسات اسلامی بنشاند احساسات اسلامی را به ضد اسلامی تبدیل کرد.
  • انواع مواجهه با مسأله ملیت: 1. منطق عقلی متعالی 2. منطق احساسی. در منطق عقلی متعالی، حقیقت اصالت دارد و در هرجایی حتی غیر از سرزمین خودمان که با آن مواجه شویم به آن افتخار می‌کنیم (زیرا انسانیت ما اصل همه چیز ماست).

اما در منطق احساساتی، اصالت، احساسات ملی است و به ملیت خود افتخار می‌کند و به تعبیر شهید یک خودخواهی بسط‌ یافته می‌باشد.

فعلاً به این منطق عالی عقلی و انسانی کاری نداریم و می‌خواهیم با همان احساساتی که شایسته انسانهای تکامل نیافته است وارد بحث شویم؛ ملاک ملیت چیست؟ آیا اسلام جزء ملیت ماست؟

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خدمات متقابل اسلام و ایران_استاد مطهری / جلسه 2 امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...