خداوند دنیا را بازیچه آفریده؟

آیا خداوند کریم دنیا را برای انسان بازیچه قرار داد؟

  • اگر به دنیا مطمئن بودی خود این دنیا لرزان است به زمینی که رانش دارد تکیه کرده ای. اشاره دارد در قرآن “لبه ی جرفی که ریزش کرده” جرف به معنای زمین سیل برده، که زیرش خالی است و یه چند سانتی از رویش مانده است و ریزش کننده است. فرمود من این زمین را آفریدم می دانم، شما کجا پا می گذارید.
  • این بازیچه است. من شما را بازی میگیرم که خستگیتان در رود.

یک بیان لطیفی استاد علامه طباطبایی در کتاب المیزان دارند که ذات اقدس الهی که بازیگر نیست خب این بساط بازی را چه کسی پهن کرد؟ جوابش این است می فرماید خدا حکیم است بساط بازی را هم همین خدا پهن کرد. کودکان را به بازی گرفت این حکمت است.

شما ببینید، یک مهد کودک دارید یک دبستان دارید یک راهنمایی دارید و یک دبیرستان. برای همه ی اینها به شرایط سنیشان یا اسباب بازی هست یا میدان بازی هست. آن هیت مدیره ی مدرسه یا مهد کودک یا دبیرستان، فرزانگان جامعه هستند مدیران از عقلا هستند و حساب شده کار می کنند.

کودک را به بازی گرفتن حکمت است. به بچه می گویند یک ساعت بازی کن که چهار ساعت درس بخوانی.

اگر بگویند همه اش درس بخوان خب اینها فرشته نیستند که خسته نشوند. فرمود اگر اینها فرشته بودند: تسبیح می کردند خدا را در تمام اوقات شب و روز. اما اینها بشرند. بشر اگر یک قدری عبادت می کند تحصیل می کند یک مقدار مطالعه می کند خسته می شود. برای اینکه خستگیش دفع شود او را به زن و فرزند و خورد و خوراک که ساعت تفریح اوست بازی می دهد تا خستگی بیرون رود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به خداوند دنیا را بازیچه آفریده؟ امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...