گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق با موضوع «حکمت بیان انواع امتحانات از سوی خداوند»:

 • در قرآن مواردی برای فتنه و امتحان ذکر شده که از طرف خدا معین شده و برو برگشت ندارد و واقع خواهد شد.
 • آنجایی که می فرماید: اموال و فرزند شما وسیله ی امتحان هستند. اینها را که خدا قرار داد برای همه وسیله ی امتحان است.
 • یک مواردی امتحان خاص هست که آنها را وقتی خدا وسیله ی امتحان قرار می دهد برای کسی دیگر نمی شود تغییرش داد.
 • این امتحان خواه ناخواه واقع خواهد شد. مثل امتحاناتی که برای حضرت ابراهیم(ع) اتفاق افتاد.
 • در بعضی آیات، کیفیت بعثت انبیاء را وسیله ی امتحان معرفی فرمودند.
 • یا هرآنچه در زمین برای انسان جاذبه دارد را وسیله ی امتحان قرار دادیم.
 • اینها یکسری سلسله امتحاناتی است که خدای متعال قرار داد که فاعل فتنه و امتحان گیر خداست.
 • و وظیفه ی ما در قبالش این است که درست امتحان دهیم.
 • در قرآن حتی چیزهای جزئی را می فرماید فتنه است که انسان تعجب می کند.
 • در سوره ی مدّثر می فرماید موکلین دوزخ نوزده نفر است و خود این گفتن امتحان است برایشان.( زیرا این تعداد در کتابهای گذشته برای اهل کتاب بود. تا مومنین یقین کنند و ایمان بیاورند. ولی آنهایی که ریگی در کفش دارند می گویند چرا نوزده تا و چرا بیست تا نه؟)
 • علت اینکه خداوند این مطلب را ذکر می کنند که ما اقسام امتحانات را داریم برای شما، یک حکمت کلی دارد و روشن است این است که انسان خود را محیا کند.
 • یعنی این که خدا امتحان می کند لطف خداست و اینکه اعلام می کند که امتحان می کنم شما را لطف دیگری است.
 • و اینکه اشاره می کنند و مواردش را برایمان اعلام می کنند لطف سومی است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به حکمت بیان انواع امتحانات الهی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...