حقیقت دعوت انبیاء به توحید

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اساس همه ی دعوت انبیاء توحید بوده است. این حقیقت که اگر خدا چیزی را نخواهد نمی شود و انسانها را متوجه کند که جز خدا مقصر و فاعل و اراده کننده چیزی نیست. هر چه هست خواست و مشیت اوست و این یک حقیقت است.
  • توفیق عبودیت و افتادن در این مسیر هم به دست و مشیت خداست که حقیقت ساده ای هم نیست بلکه اساس همه ی حقیقت هاست. خب حال ما باید چه کنیم؟ باید در این راه با فقر کامل و با توجه به این حقیقت که اگر خدا نخواهد نخواهد شد و اگر او بخواهد خواهد شد، از خدا بخواهیم که ما را موفق بدارد.
  • پس ایجاب می کند که دعای همراه با فقر و مسکنت داشته باشیم که در این صورت همه ی آن مشکلاتی که در مقام عبودیت داریم و از خود ما نشآت می گیرد، اگر او بخواهد همه اش درست خواهد شد و اگر او نخواهد ما آسمان را به زمین آوریم و زمین را به آسمان و خودمان را هم بکشیم، نخواهد شد. این را باید باور کنیم.
  • حقیقت دیگر اینکه، انسان مرهون سعی و کوشش خود است و سرنوشت انسان و آنچه مربوط به حیات ابدی و آخرت انسان است، بستگی به سعی و مجاهدت انسان دارد. پس یک اساس کلی داریم که همان توحید است و یک اساس و حقیقت دیگر که مجاهدت انسان در این راه است.
  • پس هرکسی بخواهد در عبودیت به جایی برسد باید خودش سعی کند. سعی صادقانه و مخلصانه. کسی که اینجور باشد خدا به قلب او نظر می کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به حقیقت دعوت انبیاء به توحید امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...