حب مقام و شهرت

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله ظهورات هوا که بسیار هم مهلک است حب جاه و شهرت است. به این معنا که او را کاملتر ببینند به او عقیده داشته باشند و با دیده ی احترام و تکریم به او نظر داشته باشند.
  • انسانها در عقیده داشتن و احترام به افراد مختلف هستند یعنی انسانها در دیدن هر چیزی که به زعم خود کمال است متفاوتند.
  • بعضی علم بعضی عبادت بعضی منسب و مقام بعضی مال و ثروت و بعضی زیبایی را برای انسان کمال می دانند.
  • کسی که جاه طلب و شهرت طلب است اگر ببیند مردم کمال را در انسان عابد می بینند ممکن است خود را عابد نشان دهد. اگر ببیند مردم کمال را در منسب و مقام می دانند پس سعی می کند مقام و منسبی کسب کند. یا می بیند اگر جمال داشته باشد می تواند قلوب را مسخر خود کند پس به دنبال زیبا نشان دادن خود می رود الی آخر.
  • پس مسأله ی جاه طلبی و شهرت طلبی معنی کلیش این است که در انسان هوایی باشد به این صورت که سعی کند قلوب افراد را برای خودش مسخر کند و طالب این موضوع باشد که دیگران او را تعریف کنند و به او با عظمت نگاه کنند.
  • این یک نوع مرض است و خلاصی از آن کار هرکسی نیست.
  • در سوره ی قصص آیه ی 83 می فرماید: این منزل آخرت را به کسانی می دهیم که در زمین بالا رفتن را نمی خواهند(جاه طلبی و شهرت طلبی) و فساد را نیز.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به حب مقام و شهرت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...