جلوگیری از هرگونه آزار دیگران

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک باید در مسیر سلوکی خود با نقطه‌های مقابل جلوات هوای نفس، متصف باشد یعنی از هوای نفس پاک و به مقابلاتش متصف باشد.
  • مقابلات ایضاء این است که انسان خودش را وادار به کفّ ایضاء از مومنین کند یعنی وادار کند که از او اذیتی به کسی نرسد. نه تنها اذیت نکند بلکه این خصلت را برای خودش کسب کند که هیچگاه  هیچگونه اذیتی به مومنی نرسد از هرجا.
  • در جامع السعادات روایتی از رسول الله است که فرمودند: فضیلت یک مسلمان این است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.
  • پس نه تنها خود مومنی را آزار نرساند بلکه نگذارد مومنین به هر طریقی اذیت شوند به هر نحوی که از دستش برمی آید.
  • رسول الله فرمود: هرکسی از راه مسلمانان چیزی را دور کند که آنها آزار نبینند خدا برای او حسنه می نویسد.( یعنی اگر سالک بود به خدا نزدیکتر می شود).
  • از این بالاتر اینکه نه تنها اذیت نکند مومنی را بلکه اکرام مومنین کند. با هر مومنی به عنوان اینکه مومن است و بنده ی خدا او را اکرام کند و عزیز شمارد. خلاصه اینکه برای خدا انجام دهد.
  • از این بپرهیزید که در موقع برخورد با مومنین توجه نداشته باشید و اکرام نکنید. سالک باید از هر فرصتی برای جلب رضوان حق استفاده کند تا مومنی را دید پیش خود بگوید می شود رضوان حق را به دست آورد پس مومن را عزیز بدارد.
  • امام صادق از قول خدا می فرماید: از غضب من در امان باشد هر کس بنده ی مومن مرا اکرام کند و عزیز بدارد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به جلوگیری از هرگونه آزار دیگران امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...