جلوگیری از افشای راز دیگران

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله جلوات و ظهورات هوا در انسان که به شکل خاصی جلوه می کند و سالک باید از آن اجتناب کند و با مجاهده در طهارت از این جلوه بکوشد مسأله ی افشاء سرّ است که با تتبع عثرات و جویای عیوب دیگران بودن فرق دارد.
  • افشاء سر یعنی آنچه که باید مخفی باشد را افشا کند و لو عیب نباشد.
  • از کسی سری دارید و راضی نیست که شما آنچه از خصوصیات او می دانید یا آن حرفهایی که پیش شما زده هرچند عیب هم نبوده باشد، بگویید این می شود افشاء سر.
  • پس اگر سالک غفلت کرد و افشاء سر کرد این برایش مهلک می شود. می بیند آن حالتی را که قبلاً موقع عبادت داشته الان ندارد، چوب از همان بی توجهی به افشاء سرّ خورده است. حرفی را که پیشش امانت بود را فاش کرده است.
  • رسول الله فرمودند: وقتی کسی به شما حرفی زد و رفت به دنبال کار خودش، آنچه به شما گفته امانت است.
  • همچنین در روایت دیگری فرمودند: حرفی که پیش شما زده شده امانت است و گفتنش افشاء سر است.
  • و باز فرمودند: از خیانت است که سر برادرت را پیش کسی بگویی.
  • امیرالمومنین در بازگویی صفات بندگان خوب خدا اشاره دارند که یکی از خصوصیاتشان این است که همیشه زبانشان بسته است از اینکه از کسی پیش کسی حرفی بگوید(دارای متانت خاص در زبان بستگی دارند).

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به جلوگیری از افشای راز دیگران امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...