جایگاه ویژه طلاب در حراست از جامعه

 

گاهی بعضی از فعالیت ها دست کم گرفته میشوند و اهمیتشان در دیدگان و باوران خاموش میمانند
ولی اگر نباشند روزگار را بر اهالی اش تیره و تار میکنند،
مثل مرزبانی یا سنگربانی که باید برای هدفی مقدس، تمام وجودشان را بگذارند
و حتی اگر پایش برسد از جانشان نیز دریغ نکنند؛ در همین اثنا نیز فعالیتی است با اهمیت،
که اهمیت آن در خاموشی به سر میبرد، فعالیت تبلیغ آئین اسلام و مکتب اهل بیت که اگر نباشد
و یا به خوبی اجرا نشود این بار زمین و زمان مورد گزند واقع میشوند،
که حفاظت، تحکیم و ترویج آن بر عهده هویتی با ارزش به نام طلبه است؛ آنچنان که امام صادق میفرمایند :
علما شیعیان ما، مرزبانانی هستند که از ورود ابلیس و یاران ابلیس ممانعت میکنند..
حال که مرز های فرهنگی در محاصره دشمن قرار گرفته است، وجود مرزبانانی از جنس عشق به خدا الزامی است.

جایگاه حساس و مهم طلاب حراست و حفاظت دینی و فکری و بصیرتی از مردم و جامعه اسلامی است.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به جایگاه ویژه طلاب در حراست از جامعه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...