توبه رسیدن به خداوند

⚠️وصال و فراغ⚠️

❓ پارک را دیده اید؟ بیمارستان را چطور؟ خوشی را دیدید؟ غم را نیز؟ تفریح چگونه؟ مصیبت چه؟ شادی به سراغتان آمده است؟ اندوه، آری؟ به محبوب خود رسیده اید، و وصال را چشیده اید؟ طعم تلخ فراق را هم؟

🔰آری، دنیا جایی است که شادی و وصالی بدون اندوه و فراق ندارد. و این را، همه دیده ایم و چشیده ایم.

👈اما هر چه نزد اوست ماندگار و فقط وصال. خوشا آنان که به او رسیدند و «عند ربهم یرزقون». وصال به کاملی که همه کمالات و خوبی ها پیش اوست و پایان ناپذیر است.
⁉️پس چرا به او بازنگردیم و راه توبه را انتخاب نکنیم؟
حال که دیدیم و چشیدیم که «ما تنالون من الدنیا نعمه تفرحون بها الا بفراق اخری تکرهونها»🙄🍃

 

⚠️ارزان فروشی⚠️

💢نکند به ثمن بخس و ناچیز، این کالا را بفروشی. همانند این تجارت، دیگر برای تو مهیا نمی شود. ارزش این کالا را می دانی. همانند آن دیگر نیست. و پول های موجود در بازار، همه بی ارزش است.

♦️ چه زیباست که مخاطب ما بداند چرا نباید کالای عمر و وجود خود را به ثمن های موجود در بازار دنیا بفروشد. آری، ارزش تو بالاتر از این چیزهاست و ثمن های دنیا پست.

🔰هر خوشی در این دنیا با غمی همراه است و هر لذتی محدود.

✅بلی، ما برای این دنیای فانی خلق نشدیم، بلکه فقط برای او که باقی است، خلق شدیم. پس بیایید به او بازگردیم. «ایها الناس و انا للبقاء لا للفناء».

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به توبه رسیدن به خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...