تلاش برای تقویت اراده

دریافت صوت

  • اگر سالک متوجه اهمیت اراده شد قهراً اگر ضعفی در اراده ی خودش دید به عنوان یک مسآله ی مهم برای تقویت اراده ی خود حتماً تلاشی می‌کند.
  • سالک تعلقاتی که بین خود و خدا مانع است را توسط اراده‌ی قوی کنار می گذارد تا از اسارت آنها خارج شود.
  • پس اراده می خواهد که تعلقات را کنار گذارد اراده می خواهد که از نفس صالحین بهره برد و اراده می خواهد تا معاشرتهای مضر را کنار بگذارد. این سه مسآله را که سالک در مراحل اولیه ی مراقبه برایش لازم است با اراده باید تکرار کند.
  • با توجه به اینکه سیر و سلوک و تزکیه راه است به سوی خدا، و سالک اگر سالک واقعی باشد مسلماً دو روز یا دو ساعت در یک حال، نمی ماند و در حرکت است. طبعاً چون در حرکت است و منازلی را طی می کند و فاصله ها را بین خود و خدا می پیماید و حجابها را کنار می زند روی این حساب اراده در مراحل اولیه طوری لازم است و در مراحل بالاتر اراده به خاطرمسائل جدیدی که پیش می آید در راهی غیر از آن سه مسآله ای که در بالا گفتیم استفاده می شود. این نامش می شود اراده در درجات بالاتر.
  • اینکه برای اراده درجات قائل اند باید گفت که اراده یک چیز بیشتر نیست
    اما با این اراده در مراحل اول، یک سری مشکلاتی را حل می کند و پیش می رود
    که با همین اراده در مراحل بالاتر یک سری مشکلات جدیدتری را می تواند حل کند و پیش برود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تلاش برای تقویت اراده امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...