تصرف شیطان در عقول و اوهام

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • رسول الله همتش بر این بود که رسالتش را ادا کند و آنچه ادا کرده است پایمال نشود. در جریان ولایت امیرالمومنین هم همین همت را داشت.
  • رسول الله از مردم ترس داشت ترسشان هم به جا بود
    برای این به جا بود که رسول الله بود می دانست که شیطان در فکرها دخالتها می کند و مفسده ها ایجاد خواهد کرد.
  • آیات 52 تا 54 سوره ی حج می فرماید: تو تنها نیستی
    در این باب، قبل از تو هیچ پیغمبر و رسولی را نفرستادیم الاّ اینکه وقتی آیات و دعوت خدا را به مردم رساند و آنکه هدفش بود را پیاده کرد و مآموریت خودش را انجام داد، شیطان شروع به القاء کرد در خصوص آنچه که او رسانده است.
  • رسول الله در آن روز وقتی ولایت امیرالمومنین را با آن اساس بودن و محوریت داشتن مسآله که خدا فرموده بود اگر نرسانی رسالتت را به پایان نبرده ای، متوجه نقش شیطان در این مسآله شد از طریق تصرف در افکار و عقول و اوهام و خیالات.
  • شیطان شروع می کند ولی خدا در ادامه می فرماید: خدا آنچه را که شیطان القائ می کند نمی گذارد زیاد ریشه کند و آیات خود را استحکام می بخشد که خدا علیم است و حکیم است.
  • در اصل ولایت امیرالمومنین آیا ولایت مخفی ماند، خیر. شیطان کار خودش را می کند خدا هم نمی گذارد اصل ولایت پایمال شود در این بین باطنها حقیقتها و اسرار خفیه در ارواح  به ظهور می رسد و آنچه شدنی است می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تصرف شیطان در عقول و اوهام امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...