تزکیه مقدم است بر علم

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • گاهی علم انسان را به جهنم میفرستد.
 • گاهی علم توحید، علم عرفان، علم فقه و علم اخلاق انسان را به جهنم میفرستد.
 • با علم درست نمیشود. تزکیه نیاز دارد. تزکیه مقدم است بر همه چیز
 • طلبه ای که در مدرسه درس میخواند، هم قدم و همدوش با درس، تزکیه لازم دارد.
 • امام جمعه ای که برای مردم میخواهد هدایت کند، باید تزکیه داشته باشد تا بتواند هدایت کند.
 • دولتی که میخواهد مردم را وادار به کار خوب کند، باید تزکیه کند خودش را
 • عارفی که میخواهد مردم را به معارف الهی دعوت کند، تا خودش را تزکیه نکند این قدرت را ندارد
 • همینطور فیلسوفی که میخواهد توحید را به مردم بیاموزد، تا این خصیصه شیطانی درش هست، این عمل را نمیتواند انجام دهد.
 • یعنی زبان زبان شیطان است و توحید میگوید و دل دل شیطان است که توحید را دریافت کرده است.
 • و قلب قلب شیطان است که فقه را آموخته و فقه را تعلیم میکند.
 • تا این خصیصه هست. تمام امور لنگ است در اشخاصی که بخواهند خودشان را تهذیب کنند یا دیگران را تهذیب کنند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تزکیه مقدم است بر علم امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...