تداخل حق و باطل

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • ما در عصری زندگی می کنیم که همه ی استادان اخلاق با روایت و حدیث و با آیه ی قرآن، شاگردانی تربیت می کنند جان برکف. اینکه جان را فدا کنند کار کوچکی نیست. امام در مورد حسین فهمیده می گوید: رهبر ما آن کودک سیزده ساله ای هست که به خودش نارنجک می بندد و زیر تانک می رود.
  • علت اینکه از امامت جمعه استعفا دادم و به قم آمدم برای پاسخ به همین سوال است. فرق حسین فهمیده با آن جوانی که شب تا صبح گریه کرده و کمربند انفجاری به خودش بسته و در مسجد زاهدان آمده و از تمام موانع عبور کرده و خودش را به نزدیکی آقای شوشتری رسانده و ماشه ی انفجاری را کشیده و خودش را کشته و سردار و چهل نفر دیگر را شهید کرده است. فرق ایشان با حسین فهمیده چیست؟
  • من برای این کار قم آمدم. ببینید امروزه سوز و گداز بین حق و باطل مشترک شده تهذیب و تزکیه مشترک شده جان بر کفی مشترک شده است.
  • اصحاب سیدالشهدا جان برکف بودند و اصحاب یزید به دنبال پول و سکه. امروزه اصحاب یزید هم جان برکف شدند. عصر ما عصری است که ترقیّاتی کرده است. باطل هم در راه خودش کشفیاتی کرده است و برنامه ریزی کرده است. راههای جدیدی باطل به دست می آورد.
  • خب تفاوت این جوانی که به خود نارنجک بست و زیر تانک رفت
  • با آن جوانی که شب تا صبح گریه کرده که من فردا که می خواهم خود را منفجر کنم متزلزل نباشم و در زمان کشیدن ماشه تردید نکنم.
  • چطور توانستند جوانی را برای امر باطل تا این اندازه بار بیاورند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تداخل حق و باطل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...