تجلی اسم غفور در عالم هستی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • تمام ذرات هستی از اسماء جمال حق به تناسب مرتبه ی وجودی خویش بهره مند هستند. انسان نیز به تناسب جایگاه خویش از اسم غفران و تجلی این اسم بر وجود خویش، بهره مند شده و به سوی کمال حرکت می کند.
 • از آنچه از قرآن استفاده می شود غفران صورتهای مختلفی دارد؛ غفران قبل از توبه، غفران بعداز توبه، غفران قبل از به خود آمدن، غفران بعداز به خود آمدن، غفران قبل و بعد از عفو ….. .
 • خدای متعال اگر بخواهد با اسم عفّوش بر سالک تجلی کند و آن سابقه ی سالک را از او که مانعش است جدا کند، احتیاج دارد قبل از آن به تجلی اسم غفور خدا در سالک.
 • غفران پروردگار از جمله صفات جمال خداست.
 • آیت الله طباطبایی اسم غفران را این جور معنا کرده اند که افاضه و رحمتی از سوی خداست که عیوب و نقایص را از وجود سالک برطرف می کند که این غیر از عفوّ است.
 • اسم غفور خدا به سالک زینت می بخشد به آنچه باید داشته باشد و آمادگی می دهد به سالک
  برای لقاء حق و رسیدن به قرب الهی.
 • غفران خدا برای هر موجودی به تناسب خود اوست. غفرانی که به انسان می رسد غیراز غفرانی است که به خاک می رسد. آنچه که به خاک می رسد و آن را نبات می کند همان کمال نباتی است
  و این غفران خدا یک کمبودی را از خاک برداشت و آن را نبات کرد.
 • سالک صادق تجلی اسم غفور خدا بر او مدام و همیشگی است
  تا جایی که در آخر، منیت و خودی سالک را از او می گیرد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تجلی اسم غفور در عالم هستی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...