تبعیت انسان از نفس خود

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • شرک خفی در مرحله ی اطاعت از خود و نفس خود اسرار فراوان دارد. همه ی شرک ها در اینجا خلاصه می شود و اینکه بت اصلی خلاصه می شود در خود انسان و در مقابل مسأله ی عبودیت در معنی درستش و سیر و سلوک به معنی درستش عبارت است از فناء از خود.
  • خود ما ظلمتها هستیم در مراتب مختلف و آتش ها در مراتب مختلف.
  • این خودی که داریم و از آن پرستش می کنیم در برابر خدا دارای اسراری است اینکه نهایت این پرستش به سوی خودمان، رسیدن به خود است سیر به سوی نفس است محبوس بودن در عالم خودیست. ما در خود ظلمتهایی داریم ظلمتی روی ظلمتی. از خود ما امر است از خودمان تبعیت.
  • انسان در پی این است که در شبانه روز خود را راضی کند. این ظلمت است که الان متوجه نیستیم بلکه مقداریش را در برزخ و بقیه را در قیامت می فهمیم.
  • آن جهنمی که من و شما در آن خواهیم سوخت جهنم خود ماست که جزئی از جهنم کلی در نظام وجود است.
  • این آتشی که از خود ماست و بر ما در آن دنیا عرضه می شود یک جاهایی طغیانش بیشتر است آنجا که در مرحله ی کفر و شرک جلی، و طغیان و معصیت که خود انسان ظهور بیشتری دارد.
  • من اگر از نفس خود مثلاً در حرام تبعیت کردم رفته ام به سوی نفس خود در مرحله ای که آتش است.
  • در قرآن می فرماید: ایمان بیاورید و مجاهدت کنید با اموال و جانهایتان تا از آن جحیمی که در وجود خود شماست نجات یابید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تبعیت انسان از نفس خود امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...