بی نیازی در برابر مخلوق

 

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک باید در همه ی موضوعات که ادب خاص دارد باید در برابر مردم هم ادب خاصی داشته باشد مخصوصاً در ارتباط سوالش با مردم. سالک باید ادبی در برابر انسانها داشته باشد که یک غنا در برابر همه ی خلق داشته باشد اگر بنا باشد سالک صادق، عزت نفس را و آن ادب خاص را که مراعات عزت نفسش هست در برابر انسان ها مراعات نکند این سالک به جایی نمی رسد.
  • روایت از رسول اکرم در جامع السعادات مرحوم نراقی است که آورده حضرت فرمودند: خواستن و سوال از مردم از فواحش است.
  • سالک صادق درونش به او اجازه نمی دهد که از غیر خدا چیزی بخواهد و اگر هم روزی از روی خطا از کسی چیزی خواست برمی گردد و با شرمساری جبران می کند و استغفار می کند.
  • همچنین در جامع السعادات است که روزی دسته ای از انصار خدمت رسول الله رسیدند و گفتند حاجت مهمی داریم حضرت فرمود بگویید؛ باز تکرار کردند تا دو سه بار. حضرت فرمودند بگویید. گفتند ضمانت کنید که ما به بهشت برویم. حضرت فرمود من ضمانت می کنم ولی شرطی دارم اینکه هیچ سوال و خواسته ای از دیگران نکنید.
  • سالک ،دقیق باید این ادب را رعایت کند و در برابر انسانها از سوال بپرهیزد و از کوچک کردن خود بپرهیزد.
  • روایتی از امام صادق که می فرمایند: ادب شیعه ی ما این است که از کسی سوالی ندارد ولو اینکه از گرسنگی بمیرد.
  • البته در مقام اضطرار استثنا شده این موضوع ولی می خواهد اهمیت این امر را برساند که مومن باید حفظ عزت کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به بی نیازی در برابر مخلوق امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...