بیان سه مرحله انس با خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • انس دارای منزلت خاصی است در بین منازل سلوکی. انس در یک تقسیم بندی کلی که بعضی از ارباب سلوک بیان داشته اند، انس را می توان به سه مرحله تقسیم کرد.
  • مرحله ی سوم انس درجه نهایی است برای انس.
  • اصولاً انس با حضرت حق که باید اینگونه باشد که از غیر در حال فرار باشد و فقط با حضرت حق آرام بگیرد و فقط او را بخواهد، آیا امکان دارد؟ چرا این سوال شد چون بعضی ها گفته اند و نوشته اند که انس به این معنا، اصلاً معنا ندارد. اینکه انس به حق فقط داشته باشد و از غیر وحشت و فرار داشته باشد. بلکه نظرشان این است که نمی شود با خدا انس داشت فقط باید از خدا اطاعت کرد و از نواهی خدا اجتناب کرد و خلاصه مطیع حق بود. بین انسان و خدا سنخیتی نیست که بخواهد با خدا انس پیدا کند.
  • درست است سنخیت به این معنا بین هیچ خالق و مخلوقی وجود ندارد و این فرق بین خدا و مخلوقاتش بالاترین نوع فرق است، اما از آن طرف هم نمی توانیم بگوییم که خالق از مخلوق آنچنان جداست که هیچ رابطه ای بینشان نباشد. نه عقل این معنا را درست می داند و نه حضرت حق.
  • خدا در قرآن و از طریق ائمه ی معصومین این حقیقت را به خوبی و روشنی بیان فرمود
    که خالق از مخلوق آنچنان که فکر می کنید جدا نیست. درست است که لیس کمثله ی شیء ولی از آن طرف فرموده که خدا با شماست هرجا که باشید.
  • حافظ می گوید: همان موقع که شنیدم ” نفخت من روحی” فهمیدم که ما از آن او هستیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به بیان سه مرحله انس با خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...