بهشت و جهنم در باطن انسان

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • روایاتی که در خصوص عالم بعد از مرگ هست در بعضی از روایات به اینکه اشاره شده است که انسان وقتی در برزخ خودش قرار گرفت دری از جهنم و دری از بهشت به روی انسان باز می شود و با توجه به اینکه آنچه در برزخها پیش می آید در واقع ظهور و تمثل برزخی همان چیزهایی است که در اینجا و در این دنیا در عالم باطن داشته ایم، با توجه به این قائده که یک ضابطه هست در جای خودش، این مطلب که دری از بهشت باز می شود یا دری از جهنم، این ما را به این حقیقت هدایت می کند که در حیات دنیوی به روی من و شما در باطن امر یا درهایی از بهشت باز می شود و مسائل بهشتی به وجودمان نازل می شود و یا درهایی از جهنم به باطن ما باز می شود و مسائلی به وجود ما وارد می شود. پس همین امور است که ثمثل پیدا می کند در برزخ و مجسم می شود در آنجا.
  • چون این عالم عالم حجاب و ستر است برای همین آنچه که به درون ما از مسائل بهشتی یا جهنمی وارد می شود قابل روءیت نیست و ظهورش در برزخ است.
  • خب نتیجه چه می شود اینکه ما باید یک تجدید نظر در شناخت بهشت و جهنم یا بهشتی بودن یا جهنمی بودن داشته باشیم. چگونه؟ به این صورت که لحظه ها که بر ما می گذرد ما یا با اختیار خودمان اجازه می دهیم در بهشت یا بهشتها به باطن ما باز شود و حقایق بهشتی به درونمان راه یابد یا اجازه می دهیم در جهنم به قلبمان باز شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به بهشت و جهنم در باطن انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...