بصیرت و پایداری در مسیر وظیفه

“تهذیب و بصیرت اجتماعی” با سخنرانی معاون تهذیب حوزه

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • امام صادق(ع) فرمودند اگر کسی کاری را بدون بصیرت انجام دهد مانند کسی است که در بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند دورتر می شود. نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه از نتیجه دورتر می شود.
  • از فرمایشات امیرالمومنین به کمیل است که می فرمایند: هر کاری که می خواهی انجام دهی در آن کار نیازمند معرفت و شناخت هستی.
  • در قرآن کریم هم آمده که خدا به پیغمبر اکرم می فرماید: که به مردم بگو راه من اینگونه است که من به سوی خدا دعوت می کنم همراه با شناخت و بصیرت. یک دعوت کور نیست که صرفا به دنبال من راه بیفتید و از من تبعیت کنید یک دعوت همراه با بصیرت است.
  • اصولا ما یک دسته وظایف عملی داریم و یک دسته وظایف علمی و شناختی. یعنی همانطور که مکلف هستیم یک وظایفی را انجام دهیم مکلف هستیم یک کارهایی را بدانیم و با آنها آشنا شویم.
  • هم وظیفه ی علمی داریم هم وظایف عملی.
  • در سوره ی مبارکه ی عصر از این دو تعبیر است به صبر و حق. یعنی هم موظفیم که جبهه ی حق را بفهمیم و بشناسیم و هم موظف هستیم پای این حق بمانیم و استقامت کنیم.
  • در کلام امیرالمومنین آمده که هم بصر داشته باشیم که حق را ببینیم و هم صبر داشته باشیم که با استقامت در میدان بمانیم و پای این حق سینه بزنیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به بصیرت و پایداری در مسیر وظیفه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...