: فیلم کامل
بخشش صفت اجتماعی مؤمنین

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از علائم و آثار متقین این است که در بعضی از مجالس اتفاق می افتد که مردم مشغول کارهای باطلند ولی آن فرد متقی حواسش جمع است و جزء غافلین حساب نمی شود.
  • اگر اتفاقی در جمعی حاضر شد که زبانی مشغول ذکر خدا هستند ولی قلباٌ غافلند او قلبش به یاد خداست
  • و از غافلین نخواهد بود. از کسانی که به او ظلم و ستم می کنند می گذرد و عفو می کند.
  • در جوامع بشری همیشه ظلم و ستم بوده است و متناسب به قدرتشان و متناسب با ضعف و قوت دینشان مبتلا به ظلم می شوند.
  • خب حالا بعضی از آدمهای خوب در بعضی از مکانها و زمانها دچار ظلم می شوند باید چه کند؟
  • اگر قدرت دفاع دارد باید از خود دفاع کند اگر از او چیزی را گرفته اند باید استرداد کند و پس بگیرد.
  • ولی اگر مورد ظلم واقع شد و نتوانست دفاع کند و حقش را بگیرد باید گذشت کند و بگذرد و به خدا واگذارش کند.
  • اگر زمانی کسی پولی داشت و من هم نیاز به قرض و وام داشتم و از آن شخص تقاضای وام کردم و به من نداد،
  • حالا اگر اوضاع عکس شد و من دارم و او تقاضای وام از من دارد اینجا نباید از او دریغ کنم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به بخشش صفت اجتماعی مؤمنین امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...