ایجاد خوف و ناراحتی در قلب یک مسلمان

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • درباره ی ظهورات و جلوات هوا بحث می کردیم. این نکته را همیشه متذکر شده ایم که ظهورات هوا مختلف است
  • و مراتب زیادی دارد و به یک نظر شمارش جلوات هوا در انسان مسأله ی مشکل و محال است. در مقام عمل است که انسان می تواند خوب متوجه جزئیاتش شود و به اشکال ظهور و بروز آن پی ببرد. اینکه به بعضی از جلوات هوا اشاره می کنیم از باب گفتن بعضی از نمونه های خیلی روشن ظهورات هوا است و الاّ فهمیدن دقایق آن فقط در مقام عمل امکان دارد.
  • از جمله ظهورات هوا که از مهلکات است و سد راه است و بسیار بارز می باشد مسآله ی ایجاد خوف و ناراحتی در قلب یک مسلمان است.
  • به حساب اینکه قلب هر مومن به نحوی جلوه گاه حضرت حق و صفات اسماء حق است
  • و هر برخورد و رفتار با هر مومنی چه خوب باشد و چه بد، اگر با دید عمیق نگاه کنیم این برخورد، برخورد با ذات اقدس الهی است.
  • دقت کنید نمی گوییم مومن حق است بلکه او بنده ی حق است اما جدای از حق نیست
  • به اندازه ی خود مجرای صفات حق است. حق بر همه چیز محیط است اما با مومن ارتباط خاصی دارد.
  • وقتی در روایات دقت می کنیم جان مسآله کاملاً در آنجاها بیان شد منتهی هر کسی به اندازه ی ذوقش برداشت می کند. در اینجا ایجاد ترس در قلب یک مومن، البته مراد از مومن با هر درجه ای از ایمان که باشد، یک برخورد نامناسبی است با ذات حضرت حق و سالک اگر سالک مراقب و واقعی در طریق حق باشد چوبش را فوراً می خورد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به ایجاد خوف و ناراحتی در قلب یک مسلمان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...