اهمیت فکر و نیت در محضر خداوند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • باید توجه داشت که خدا روی همه چیز حساب باز می کند چه خاطری که از روی اختیار است به صورت تصور گناه و چه خاطری که با اختیار است به صورت تصمیم بر گناه. آنچه که خدا روی آن حساب باز نمی کند آن قسمی است که خارج از اختیار انسان است.
  • در آیه ی36 سوره ی اسرا می فرماید: آنچه راکه نمی دانید به آن نزدیک نشوید زیرا گوش و چشم و قلب همگی مسئولند.( این آیه صریحاً می گوید حرکت قلب رویش حساب باز می شود)
  • در آیه ی 225سوره ی بقره می فرماید: خدا شما را به خاطر قسم های بی جا مؤاخذه نمی کند(قسم هایی که از روی عادت می خوریم) ولی بدانید که خدا آنچه که قلب شما به سبب این قسم های بی جا کسب کرد( برای خدا حرمت قائل نشدن) روی آن مؤاخذه خواهد کرد.
  • روایتی از رسول اکرم در جامع السعادات است که فرمودند: مردم بر اساس نیّت هایشان محشور خواهند شد.
  • روایتی دیگر از رسول الله که فرمودند: وقتی دو مسلمان با هم روبه رو شدند با هم بجنگند( هر دو تصمیم بر گناه دارند) و در این جنگ یکی از آن دو دیگری را بکشد هر دو در آتش هستند.
  • رسوا الله در روایتی دیگر فرمودند: برای هر شخصی همان می ماند که نیت کرده است.
  • رسول الله می فرماید: ملائکه می گویند پروردگارا این بنده ی تو اراده کرده است گناهی را انجام دهد که خود می داند گناه است. خدا می فرماید او را مراقبت کنید اگر عمل کرد آنچه را که تصمیم گرفته است پس به پایش بنویسید و اگر نه، ترک کرد چون به خاطر من ترک کرده به جای آن برایش حسنه ای بنویسید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاقر

به اهمیت فکر و نیت در محضر خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...