اهمیت زنده بودن دل

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در سوره ی اعراف می فرماید: برای جهنم بسیاری از جن و انس را آماده کرده ایم اینها کسانی هستند که دلهایی دارند که با دلهاشان آنچه را که باید بیابند و بفمند، نمی یابند و از بی خبرانند.
  •  در این آیه جهنمیان را در آن مراتب مختلفی که هست چه آنکه در کفر و شرک مطلق و عناد و طغیان در مراحل بالا باشند چه آنکه در مراتب پایین است در مجموع جهنمی ها را فاقد دلهایی که دل است واقعاً و گوشهایی که گوش است و فاقد چشمهایی که چشم است می داند و اینها را جمع بی خبر می داند.
  • نکته ای که می خواهم به اجمال توضیح دهم اینکه جهنمیان را در مجموع فاقد دلهایی که دل باشد می داند. و این اساس کار است که اگر دل از کار افتاد دیگر کار تمام شد است.
  • وقتی دل از کار افتاد به تبع آن گوشها و چشمها نیز از کار می افتد.
  • در آیات زیادی از جمله سوره ی بقره آنجا که از کافران یاد می کند اشاره دارد که خداوند بر دلهای آنها مهر نهاد و بعد بر گوشهایشان و بعد بر چشمهایشان نیز پرده افکند.
  • پس ابتدا دلها مختوم و از کار افتاد می شود و به تبع آن بقیه ی مشائر نیز از کار می افتد.
  • در سوره ی محمد نیز اشاره دارد که آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند یا می کنند ولی به نتیجه نمی رسند زیرا دلهایشان آمادگی ندارد.
  • دل یک وجه به سوی عالم بالا دارد و یک وجه متوجه امور دنیوی است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اهمیت زنده بودن دل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...