اهمیت احترام به والدین

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در صورت بدی از هجران و تباعد بود به نام قطع رحم.
  • حقوق والدین در اینجا یکی از مسائل مهم است. خب پدر و مادر ممکن است سلیقه های مختلفی داشته باشند برخورد با آنها سعه ی صدر می خواهد. مراعات این مسائل در رابطه با والدین بسیار سخت می شود.
  • قهراً سالک در اینجا باید از خدا کمک بخواهد در رفتار با پدر و مادر.
  • از امام صادق(ع) روایتی در اصول کافی است که می فرمایند: هنگام قیامت، پرده ای از پرده های بهشت کنار می رود و عطر بهشت را همه استشمام می کنند مگر آنان که عاق والدین شده باشند.
  • حال این سؤال پیش می آید ک اگر پدر و مادر در عاق والدین تقصیر داشتند چطور؟ یعنی حق با اولاد باشد؛ اینجا هم فرمودند فرقی نمی کند، در این باره به این روایت دقت کنید:
  • در اصول کافی روایتی از امام صادق(ع) هست که فرمودند: هرکسی به پدر و مادرش با غضب نگاه کند در حالتی که پدر و مادر به او ظلم کرده اند، نمازی از این شخص به سوی خدا عروج نمی کند.( راهش به سوی خدا بست است)
  • روایتی از امام باقر(ع) هست که می فرماید: با پدرم امام سجاد بودم نظرشان به مردی افتاد که با پسرش راه می رفت. پسر بر شانه ی پدر تکیه کرده بود. پدرم به خاطر این رعایت نکردن ادب،تا مادامی که زنده بود با آن پسر صحبت نکرد.
  • در جامع السعادات، مرحوم نراقی می گوید که اینگونه روایت شده که اولین چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده این است که نیست خدایی جز من و هر کس پدر و مادرش از او راضی باشد من از او راضی هستم و هرکس پدر و مادر از او ناراضی باشد من از او ناراضی هستم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اهمیت احترام به والدین امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...