انواع و مراتب کشف سماعی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • بحث در باب کشف سمعی یا سماعی است.
 • وقتی کشف سمعی برای سالک پیش می آید در آن زمانی که آمادگی آن را دارد عبارت است از شنوایی آنچه افراد معمولی و عادی نمی شنوند.
 • به عبارت دیگر استماع آنچه پشت پرده است از شنیدنیها در مراتب مختلف.
 • خب سالک به هر اندازه آمادگی برای این کشف سماعی داشته باشد به همان اندازه از آن برخوردار خواهد شد. به تعبیر دیگر به همان اندازه که حجاب از روی گوشش برداشته می شود به همان اندازه سالک از شنیدنیهای پشت پرده می شنود.
 • عرض شد که مراتب دارد. ابتدا از مراحل اولیه شروع می کند تا در سیر صعودی پیش رود.
 • در مراتب اولیه وقتی نور الهی بر قلب متجلی شد و این نور به مشاعر سرایت کرد
 • و از جمله گوش انسان به شنیدن بالاتر برخوردار شد خب بعضی از اصوات را می شنود و نمی شود در آن مراحل اول گفت که از چه چیزی حکایت دارد.
 • تشبیهاتی دارند که مثلاٌ مثل صدای زنگ است یا صدایی از زنبورها.
 • به هر صورت اینها تشبیهاتی است که بعضی از آنها درست هم هست. به هرحال در مراحل اولیه اصواتی به گوش می رسد که جدید است و می شود بعضی از اصواتش را در تشخیص صداهای معمولی تشبیه کرد و بعضی را هم نمی شود به صدایی تشبیه کرد.
 • مسآله ی مهم این است که این اصوات وقتی شنیده می شود
 • جهت ندارد و این در مراحل اولیه باعث تحیّر سالک می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به انواع و مراتب کشف سماعی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...