انواع و اقسام مکاشفات

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در مکاشفات بود. کشف ابصاری را توضیح دادیم. کشف ابصاری گرچه یکی از اقسام کشف است( کشف ابصاری آن بود که در مراحل مختلف کشف، حجب از برابر دید انسان کنار می رود. البته مراتب دارد که ببیند و مشاهده کند و بیابد) ولی خود مراتب دارد و بعضی از اقسام کشف ابصاری خودش جزء کشف صوری و معنوی است. یعنی مراتبش آنچنان وسیع است که در مراحلی کشف صوری حساب می شود در مراتب بعدی از کشف معنوی حساب می شود.
  • نهایت کشف ابصاری و بالاترین مرتبه اش منتهی می شود به شهود وجه الله یعنی با چشم دل نظر به وجه حق دارد. که این نظر از مراتب کشف ابصاریست و در مرتبه ی عالیه اش است. که دیدن در آنجا دیگر معنی خاصی دارد و بعدش سیر وجه الله.
  • کشف ابصاری از آن اقسام پنجگانه ی دیگر که شامل سمعی ذوقی لمسی و شمّی و ابصاری بود خیلی بیشتر اسرارآمیز است. کشف ابصاری در مقایسه ی با آن چهار تای دیگر از نظر گویا بودن اسرار و حکایت از دقایق وجود اصلاٌ قابل مقایسه با بقیه نیست.
  • درست است که بقیه ی کشفها مثلا سمعی یا لمسی یک سری از کشفیات را برای سالک احراز می کند اما اگر بخواهیم کشف ابصاری را با کشف سمعی بخواهیم مقایسه کنیم از لحاظ اسرار و دقایق تفاوتش خیلی زیاد است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به انواع و اقسام مکاشفات امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...