انسان شناسی و ولایت الهی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • امام راحل جمله ای دارد می فرماید: مشکل دشمنان اسلام در این است که اسلام و انسان را نشناخته اند. اگر دشمنان اسلام انسان را نمی شناسند لااقل دوستان اسلام انسان را بشناسند.
  • انسان چیست؟ انسان همان معمایی است که شیطان را به روز انداخت. چون انسان را نشناخت به این روز افتاد.
  • هرکه انسان را نشناسد ولو انسان هم نباشد نمی تواند حرکت کند. ابلیس انسان نیست ولی مشکلش این است که انسان شناس هم نیست. اگر انسان شناسی برای ابلیس لازم بود و نشناخت و ضربه خورد انسانها به مراتب انسان شناسی برایشان لازم تر است.
  • نماز ملازم با ولایت الله است و این جنبه ی ولایت اللهیش موجب تقرب است لوازم و ملازماتش تقرب ایجاد می کند. همین نماز اگر با ولایت طاغوت باشد تباعد ایجاد می کند. پس معاصی به دلیل ملازم بودنش با ولایت طاغوت نفس، موجب رفتن از نور به ظلمت می شود. اعمال حسنه به دلیل ملازم بودنش با ولایت الله موجب تقرب می شود. تقرب این دو طریقی است نه موضوعی.
  • خب این انسان می گوید آسمان به من جا نمی دهد بلکه دل مومن است که به من جا می دهد. یعنی مومن می تواند خانه ی من باشد اینجاست که برای انسان مشکل پیش می آید. انسان حامل دربار امپراطوری عالم است. کاخ الهی در انسان مستقر شده است. اینکه می گوید من در اینجا خانه دارم این خانه عالمی دارد برای خودش.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به انسان شناسی و ولایت الهی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...