انسان ریاست طلب در واقع منافق است

  • امتیاز امتیاز داده نشده

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث پیرامون جاه طلبی است.
  • در اصول کافی آمده که محمدبن خلّاد در نزد امام ابوالحسن صحبت از شخصی کرد و گفت او جاه طلب است و طالب ریاست است. امام فرمود: اگر یک گله ی گوسفندی بدون چوپان باشد و دو گرگ درنده به جان آن گله ها بیفتند ضرر ریاست طلبی به دین یک مسلمان از این بیشتر است.
  • امام صادق(ع) فرمود: هر کسی که ریاست را طلب کند به هلاکت می افتد.
  • امام صادق فرمود: بپرهیزید از اینها که ریاست طلب هستند قسم به خدا کفشها پشت سر کسی به صدا در نیامد(کنایه از اینکه چند نفر پست سر انسان به راه بیفتند و او را بزرگ بدانند) جز اینکه خود هلاک شد و دیگران را به هلاکت انداخت.
  • امام صادق در روایت دیگری فرمودند: ملعون است کسی که ریاست بخواهد . ملعون است کسی که در موقع صحبت کردن طوری صحبت کند که خود را بزرگ نشان دهد.
  • سالک باید خیلی سعی کند زبان و دلش با هم یکی باشد. تا مادامی که زبان و دل یکی نشده، ابزار حرکت برای سالک الی الله به دست نیامده است. یکی از موضوعاتی که نمی گذارد دل و زبان سالک یکی شود ریاست طلبی و جاه طلبی است.
  • اصلاً یکی شدن دل و زبان باعث طرد مردم از اطراف او می شود. لذا حدیثی از رسول اکرم هست که می فرمایند: می خواهید تخم نفاق در قلبتان بپاشید تا محصول نفاق بدهد پس جاه طلب و ریاست طلب باشید.
  • انسان شهرت طلب و ریاست طلب در واقع منافق است و دل و زبانش یکی نیست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به انسان ریاست طلب در واقع منافق است امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...