انجام امور برای خداوند

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • نصارای نجران برای مباهله با پیامبر برای پیش آمدی که شده بود آماده می شد و اینکه کدام از ما برحقیم. حضرت به درگاه الهی می نالد که من برای هدایت مردم آمده ام و برای سعادت و آن هدفی که انسان برایش خلق شده برانگیخته شده ام. انسان را برای بندگی خدا خلق کرده یعنی همه ی کارهایش برای خدا باشد.
  • گاهی هدف در نماز است پس می گوید قربةٌ الی الله. گاهی هدف حج است پس قربةٌ ال الله گاهی وضو گاهی احترام به پدر و مادر است هرچه هست قربةٌ الی الله باید باشد.
  • اگر نیت غیر خدا باشد باطل است هرچند نماز باشد. می رود در مسجد نماز می خواند که به او دختر بدهند یا خانه ای کرایه کند این نماز باطل است. مثلاٌ زیارت می کنیم حضرت رضا را قربةٌ ال الله. یعنی برای خاطر خدا.
  • به خاطر خدا بودن کاری منافات ندارد با اینکه همسری بگیرد یا غذایی بخورد به مهمانی برود به خاطر خدا صله ی ارحام به جا می آورد تا کدورت از بین برود. این عبادت است.
  • عبادت این نیست که شب و روز مشغول عبادت باشی بلکه کاری که حرام نیست را برای خاطر خدا انجام دهی. حتی نان و آب خوردن حتی خوابیدن، اینکه بخوابم تا نیروی از دست رفته را باز یابم فردا برای نماز صبح بیدار شوم و برای خاطر خدا به مردم خدمت کنم.
  • حال کسانی که این هدف یادشان می رود باید ترقیبشان کرد. این تشویق و ترغیب هم از سوی پیغمبر خدا صورت می گیرد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به انجام امور برای خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...