امید به مهربانی خداوند

⚠️سیاه روی

💢قیامت برپا شد و بندگان الهی منتظر بررسی پرونده ی اعمال. ناگهان گروهی وارد می شوند که تعجب همه را بر می انگیزد.
❓چرا رنگ صورت این ها این گونه است؟ چرا این چنین صورت آن ها سیاه است؟ چه گناه بزرگی از اینان سر زدست؟ کفر؟ قتل یا … ؟
👈ناگهان ندایی می رسد: اینان نه مشرک شده اند و نه کسی را کشته اند، اینان همان گروهی هستند که از رحمت الهی، ناامید بودند.
⁉️پس چرا از رحمت او ناامید باشیم و به درگاه او بازنگردیم⁉️

 

⚠️کدخدا | امید به مهربانی خداوند

💠تو حرف مرا گوش بده، دیگران هم به حرف تو گوش می دهند. تو رابطه ات را با من اصلاح و درست کن، عبد های من هم با تو به درستی برخورد می کنند.
🔺تصور کنید وارد دیاری شدید و می خواهید مورد احترام دیگران واقع شوید. راه چاره نیست.

✅آری رساندن خود به کدخدا و به دست آوردن دل او. دیگر چه نیازی است که به دنبال این همه رعیت حرکت کنم؟!
اما چرا، سراغ کدخدای همه ی عالم نمی روم، او که وعده داده است «هر کس مرا عبادت کند، همه چیز را به فرمان او در می آوریم» و فرموده است «هر کس که رابطه اش را با من اصلاح کند، خداوند متعال نیز رابطه خلقش را با او، اصلاح می کند».🙌

🍃بازگشت به درگاه الهی، مساوی است با عزت و اصلاح کارها.

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به امید به مهربانی خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...