اقسام کشف صوری

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اقسام کشف صوری به تعداد حواس به پنج قسم تقسیم شده است. کشف ابصاری سمعی و سه قسم دیگر که مربوط به حواس است و به آن صوری می گویند که البته گفتن کشف صوری به همه ی اینها درست نیست ولی خب در اینجا در مورد ریزه کاریها صحبت نمی کنیم ولی بعضی از مراتبش کشف صوری است و بعضی کشف معنوی.
  • آن سه قسم که مربوط به حواس است شامل کشف لمسی ذوقی و شمّی می شود.
  • کشف سمعی آن است که سالک استشمام می کند با درک قوی و شامه، مواردی را که افراد عادی استشمام نمی کنند.
  • و کشف ذوقی یعنی بچشد سالک مزه ها و غذاها و شرابهایی را و شیرینی و تلخی هایی را که افراد عادی نمی یابند.
  • اما کشف لمسی هم یعنی لمس آنچه پشت پردهاست و افراد عادی به آن نائل نمی شوند.
  • کشف ذوقی به این معناست که وقتی سالک به مرتبه ای رسید بر اثر تجلی انوار نافذ حق در قلب و ذائقه اش می چشد آنچه را که دیگران نمی چشند. طعمها غذاها می چشد می خورد و می یابد از طریق ذائقه که افراد عادی نمی یابند. آن هم مانند دو قسم دیگر یعنی کشف ابصاری و سماعی، دارای مراتب است. و به تناسب موقعیت سالک و به تناسب موقعیت سالک در کنار رفتن حجابها از قلب و از مشاعر سالک از این مزیت برخوردار می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اقسام کشف صوری امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...