افکار نفسانی و وسوسه های شیطانی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی دیگر از مهلکات برای سالک، خواطر نفسانی و وسوسه های شیطانی است.
  • سالک در طی سلوک با یکی از چیزهایی که روبه رو می گردد در اشکال مختلف و او را از راه باز می دارد همین وساوس شیطانی است.
  • در بیان کلی در باب وساوس، باید توجه داشت که قلب انسان در معرض واردات است. پس چیزهایی که عارض بر قلب می شود خواطر و وساوس نام دارد که قلب را مشغول می کند و به هلاکت و ضلالت می اندازد.
  • اصل آنچه برای سالک اهمیت دارد مسأله ی دل و قلب است. آنچه در مسیر سلوک پیش می رود دل است. دل است که فاصله را تعیین می کند حجابها را دل کنار خواهد زد و در آخر هم این دل است که به لقاءالله می پیوندد.
  • چنانچه از بعضی روایات استفاده می شود قلب انسان، محل جنگ و تهاجم دو نیروست در نظام وجود؛ یکی ملک و دیگری شیطان.
  • آنچه از ناحیه ی شیطان به قلب می آید خواطر و وساوس شیطانی نام دارد. آنچه از ناحیه ی ملک می آید آنها را الهامات ملکی گویند.
  • با توجه به آیات و روایات، ما دو گوش در قلب داریم یکی را شیطان می خواند و تحت تأثیر اوست و دیگری را ملک می خواند و تحت تأثیر او. به هر کدام بیشتر گوش دادیم همان در قلب ما جا پیدا خواهد کرد.
  • روایتی از امام صادق(ع) که فرمود: هیچ قلبی نیست مگر اینکه دو گوش دارد؛ بر یک گوش ملک مرشد تسلط دارد و بر دیگری شیطان فتنه انگیز تسلط دارد. آن می گوید این کار نادرست را نکن و آن دیگری می گوید انجامش بده.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به افکار نفسانی و وسوسه های شیطانی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...