اعتقاد به توانایی دیگران در مقابل خداوند در شرک خفی

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از جلوات هوای نفس مسأله ی شرک است. یعنی انسان غیر از ذات مقدس حق در نظام وجود به موثّرات دیگری اعتقاد داشته باشد که چیزی هستند و اثری دارند و دارای استقلال هستند به همین لحاظ آنها را عبادت می کنند. این شرک جلی نام دارد و از حالات مشرکین است. مومنین و سالکین به این نوع شرک مبتلا نیستند یعنی به این صورت عبادت نداریم آن چیزها را.
  • آنچه که مومنین و سالکین از شرک به آن گرفتار هستند شرک خفی است
    یعنی انسان چیزی از موجودات در نظام وجود، تأثیر برایش معتقد باشد که استقلال در تأثیر دارد و منشأ اثر هست ولی به آن عبادت نکند بلکه آن را اطاعت کند.
  • مثلاً کسی که از انسانی اطاعت می کند یعنی گفته و امر او را اطاعت می کند در برابر امر خدا، چون او را منشأ اثر می داند و توجه به او دارد در جهت مخالف امر خدا. این از شرک های نزدیک به جلی است.
  • کسی که تبعیتی از غیر دارد و این غیر هم آنچنان دور نیست بلکه خود اوست؛ یعنی تبعیت از خودش دارد از خواسته ی خود و اطاعت از خود دارد و اطاعت از نفس دارد مانند من و شما در برابر خواسته خدا.
  • این مرتبه ای از شرک خفی است که به تعبیر قرآن پرستش از خود نام دارد و این انسان را مشرک در مقام عبودیت حساب می کند.
  • در آیه ی 43 سوره ی فرقان می فرماید: آیا می بینید آن کس را که معبود او نفس اوست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اعتقاد به توانایی دیگران در مقابل خداوند در شرک خفی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...