اشتباهات کشف ابصاری

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • برای فردی که گاه گاهی انواری در چشم و قلبش پیدا شده، از طرفی زمینه های اشتباه از چند جهت برای دخالت شیطان در وجودش هست
  • چرا که این آدم مبتدی هنوز مجاهدت نکرده و نفس ضعیف با کمال قوت در او حکم فرماست. خود تآثیر نفس و هوا به تنهایی کافی است که انسان بازیچه ی شیطان شود.
  • زمانی که نفس حاکم است یعنی شیطان حاکم است. یعنی نفس ابزار حکومت شیطان است. اصلاٌ اشکالی هست که کسی که در مراحل ابتدایی مکاشفه هست اولاٌ تحت حکومت نفس است و حکومت شیطان. ثانیاٌ در اسارت خیال و وهم است.
  • خیال از مسائلی است که در وجود همه ی ما موجود است.
  • از خیال و خیال بافی و تحت اسارت قوه ی تخیل قرار گرفتن یا نگرفتن هم یکی از مسائلی است که در مجاهدت اگر در طریق مستقیم باشد این اسارت از میان می رود و اگر انسان در طریق مستقیم مجاهدت نکرد تحت اسارت تخلیش همیشه هست و همچنان تحت اسارت توهمش.
  • شما فکر کرده اید که این همه خوابها که عامه ی مردم در موقع خوابیدن می بینند و معنی هم ندارد، ساخته و پرداخته ی چه چیز است؟
  • در واقع همان قوه ی خیال است. یک مقدار که قوه ی خیال پر و بال پیدا کرد اینجور می شود.
  • وقتی که می خوابیم قوه ی خیال ما که از قوای درونی ماست به مسایل ذهنی ما جهت می بخشد.
  • چیزهایی که ما فکر می کنیم و تمایلات باطنی ما و آرزوها و تصوراتی که در عالم بیداری داریم و در وجود ما ریشه دارد،
  • این قوه ی خیالیه خلاقیت دارد یعنی می تواند اگر پر و بالش باز شود با آنچه که در مخیله و فکرمان در حالت بیداری داریم به آن صورت دهد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اشتباهات کشف ابصاری امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...