استفاده درست از نعمت

دریافت صوت

علی بن موسی الرضا فرموده: أَکرموا [أَحْسِنُوا] جِوَارَ النِّعَمِ فَإِنَّهَا وَحْشِيَّةٌ مَا نَأَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِم‏.

می فرماید نعمتی که در اختیار دارید اکرام کنید احترام کنید. این نعمت در درجه اول اجتماعی است مثل استقلال و آزادی و امنیت و برادری که دارید.

نعمت را اکرام کنید. أَکرموا جِوَارَ النِّعَمِ. خیلی احترام کنید فَإِنَّهَا وَحْشِيَّةٌ. نعمتهای اجتماعی وحشی است، میرود. یک آهو یا کبوتری وحشی صید کرده‌ای زنده،

مراقب باش غفلت کنی فرار می کند. فرمود: أَکرموا جِوَارَ النِّعَمِ فَإِنَّهَا وَحْشِيَّةٌ مَا نَأَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِم‏. نعمتها فرّار است. مگر سند داری که نعمت همیشه بماند. می‌رود. بعد میفرماید: مَا نَأَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِم. این نعمتهای اجتماعی اگر رفت برگشتنش خیلی مشکل است.

 

دریافت صوت

مردی آمد خدمت پیامبر شروع کرد حرف زدن. حرفهای راستی میگفت ولی در مقام بیان رنگ تملق داشت – نباید چنین سخن گفت … -. گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت، اجدادت بهترینها، خاندانت چنین و چنان.

حالِ پیامبر بد شد. قیافه پیامبر گرفت. سوال عجیبی کرد. فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ مرد کمی فکر کرد و گفت: دو ردیف دندان و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما.

حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمی تواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینها چیست که می گویی! بعد به حضار فرمود از بین نعمتهایی که خداوند به انسان عنایت فرموده هیچ چیز خطرناکتر از طلاقت لسان نیست.

آنها که زبان گویا دارند مواظب باشند یک نعمت بزرگ دارند اما نعمتی است خطرناک اگر به مجاری باطل برود.

بعد فرمود به علی بن ابی طالب قُمْ فَاقْطَعْ‏ لِسَانَهُ؛‏ بلند شو زبانش را قطع کن. بعضی فکر کردند یعنی زبانش را ببُر. اما نه [این یک مَثل است] حضرت دست او را گرفت آورد بیرون. چند درهم به او داد و گفت دیگر در مجلس پیامبر نیا. پیامبر قماش این حرفها نیست که بخواهی با این لغات و این حرفها استفاده کنی!

 

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به استفاده درست از نعمت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...