استفاده از فرصت دنیا

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اینکه در زمان کوتاهی زحمت بکشیم و بعد زمان طولانی نتیجه بگیریم و راحتی نصیبمان شود این یک تجارت پرسود و پر منفعتی است. یعنی کار کم و سود زیاد.
  • جلوه های دنیا این افراد را به سمت خودش می کشد اما جلو نمی روند.
  • انسانها در مواجهه با جلوه های دنیا دوگونه اند یک سری با تمام توان خود را تسلیم این دنیا می کنند و عمری در طلب این دنیا می گذرانند و در این راه دست به هر جنایتی می زنند.
  • اما انسانهای با تقوا اینگونه هستند که می گویند این عمر کوتاه دنیا نمی ارزد که خود را تا ابد گرفتار کنیم. لذا اگر دنیا جلوه کرد و خواست دلشان را برباید این افراد تسلیم نمی شوند.
  • در قرآن اشاره دارد به اینکه دنیا می خواهد این افراد را به طرف خودش بکشد ولی اینها به قدر ضرورت و نیاز از آن بهره می برند نه بیشتر. این افراد خود را اسیر دنیا نمی کنند مثل خیلی ها که اسیر پول و مقام و نعمتهای دنیا می شوند و در این راه چه جنایتها که مرتکب نمی شوند. اما انسانهای با تقوا هواسشان جمع است و گول شیطان را نمی خورند.
  • عمر انسان عبارت از شبها و روزهاست. متقین در روزها طرز خاصی جلوه می کنند در شبها هم طرز خاصی، اما در شب روی قدم می ایستند و در برابر عظمت خدا خاشعند و مشغول نماز و آیاتی از عظمت پروردگار می شوند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به استفاده از فرصت دنیا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...