اساس تحول در حوزه

وظایف حوزه و روحانیت | اساس و معنی تحویل در حوزه، آن حرکت نو به نو اجتهادی است.

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • امروز حوزه نباید در صحنه های متعدد فلسفی و فقهی و کلامی در دنیا غائب باشد.
  • این همه سوال مطرح است در دنیا در مسائل گوناگون، پاسخ حوزه چیست؟
  • نه باید غائب باشد، نه باید منفعل باشد، هر دو ضرر دارد
  • فکر نو لازم است، پاسخ به نیاز های نو به نو نیاز است که دارد مثل سیل این نیازها مطرح میشود در دنیا، باید شما جواب براش داشته باشید.
  • جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز و نیز ناظر باشد به پاسخ هایی که مکاتب گوناگون و فرقه هایی گوناگون میدهند.
  •  اگر غافل از پاسخ های آنان باشید، جواب شما نمیتواند کار خودش را انجام دهد.
  • امروز خوشوقتانه وسایل ارتباطی سریع در اختیار همه است میتونید شما اینجا اقدامی بکنید در اون طرف دنیا در همون ساعت از شما بشنوند.
  • در زمینه های گوناگون امروز نیاز وجود دارد. هم برای نظام اسلامی هم در داخل کشور هم در سطح جهان
  • تبیین معرفت شناسی اسلام، تفکر سیاسی و اقتصادی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی که پایه های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل میدهد، نظام تعلیم و تربیت و … اگر اینهارو ما تبیین نکنیم به دست خودمان کمک کردیم به حذف روحانیت و انزوای روحانیت

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اساس تحول در حوزه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...