: صوت
ارزش و اهمیت ایمان راستین
در حال بارگذاری...

ایمان

  • می فرمایند: ایمان در قلب ظاهر می شود.
  • به صورت یک نقطه سفیدی که هرچه ایمان بیشتر می شود سفیدی آن نقطه بیشتر می شود.
  • تا جایی که همه ی قلب را می گیرد.

اخبار از باطن و جان انسان

  • این عبارت خبر از باطن و جان انسان می دهد.

توضیح بیشتر.

  • انسان دارای یک واقعیتی است غیر از آنی که توهم می‌کنیم.
  • ما اگر بدانیم که هستیم و خود را بشناسیم می یابیم که این حرکات و سکنات ما، از خود ما نیست.
  • بلکه توسط اعضایی که همراه ماست صورت می گیرد.
  • روشن بودن و تاریک بودن یک انسان، به معنای روشنی یا تاریکی قلب است. خوب و بد بودن انسان مربوط به تن نیست بلکه هربوط به جان و قلب انسان است. لذا ایمان به انسان نقطه ی روشن می دهد. انسان باید مراقب مسیری که در رسیدن به ایمان می پیماید باشد تا هنگامی که به آن نقطه رسید بتواند خوب استفاده کند.
  • انسان باید که به عبادات و بندگی خود به درگاه خدا مغرور نشود چراکه هرشخصی در خود نقطه ضعفی دارد که ممکن است کار دستش بدهد و یک عمر عبادتش را خراب کند. لذا به انسان گفته شده که هرگز فکر نکن که تو از دیگری بهتری زیرا ممکن است در یک جایی او از تو بهتر عمل کند.
  • کمالات در سر راه بشر آنچنان فراهم است که اگر بتواند به یکی از آنها برسد دیگر هیچ چیزی برایش قیمت ندارد و حیف که اکثر از این موضوع غفلت محض دارند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
مشاهده موارد بیشتر از ویدئوهای دروس اخلاق
مراجعه به صفحه نخست سایت معاونت تهذیب حوزه

به ارزش و اهمیت ایمان راستین امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...