اجتناب از بخل و خساست

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • از جمله صورتهای هوای نفس در انسان مسآله ی بخل است که سالک الی الله اجتناب از بخل برایش ضروری است. چرا که بخل از جلوات هواست و از ظهورات مهلک هواست.
  • بخل یعنی آنجایی که باید از مالش صرف کند نکند. هر کسی به هر اندازه که از امکانات مالی برخوردار است جاهایی که باید صرف مال کند از اموال خود، نکند در واقع بخل ورزیده است.
  • از آن طرف خرج کردن بی حساب و کتاب هم نامطلوب است که اسراف نام دارد.
  • سالک الی الله باید مراقب باشد بخل به وجودش راه نیابد و اگر هم دچار اسراف شد بداند که این هم انحرافی است که دارد.
  • برای نمونه آیه ی 37 سوره ی نساء در ذم بخل، می فرماید: (البته آیه ی قبلش می فرماید: خدا دوست ندارد مختال فخور را. مختال یعنی شخص خیال زده؛ دوست نداشتن خدا هم به این صورت است که خدا کسی را که دوست ندارد نمی گذارد به سویش برود. به این معنا که دوست داشتن و نداشتن خدا، به صورت آن تحولاتی که برای ما انسانها پیش می آید نیست زیرا خدا از تحولات و حالات پاک است. پس دوست داشتن خدایا یعنی حجاب و فاصله ی بین خود و بنده اش را کم می کند و دوست نداشتن خدا به این معنی است که بنده را به جوار و قرب خود راه نمی دهد و فاصله را کم نمی کند.) مختال فخور کسانی هستند که بخل می ورزند و این فضیلت خود را به دیگران هم توصیه می کنند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اجتناب از بخل و خساست امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...