اثر قرائت قرآن در رسیدن به سعادت

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

می فرماید: بعضی ها چون نمی توانند متهجد باشند و بیداری بكشند، ما از راه قرائت قرآن آنها را به سعادت آینده شان متوجه می كنیم.

«و قال ص) ان القلوب تصدع كما یصدع الحدید فقیل یا رسول الله و ما جلاؤها فقال تلاوة القرآن و ذكر الموت».

اگر در كنار علم، اخلاق نباشد، همین وضعیتی می شود كه امروز مشاهده می كنید. علم هست؛ ولی اخلاق نیست. در نتیجه، هر كسی كمال خودش را در این می داند كه بیشتر بُكُشد!

اما اینها كه علم نیستند، علم حقیقی آن چیزی است كه غایت خلقت بشر است. علم به اینكه دل های شما بواسطه ی صحبت های متفرقه و غیر مرضی پروردگار در حجاب می رود، گرد و غبار می گیرد، چرك می شود، پرده می گیرد. و العیاذ بالله بخاطر برخوردهای نامشروع این عوارض پیدا می شود. آن وقت، علاج همه ی اینها قرائت قرآن است، قرائت قرآن با تفكر.

«تعلموا القرآن فانه یأتی یوم القیامة صاحبه فی صورة شابٍ جمیلٍ شاحِب اللون».  یعنی قرآن در روز قیامت به همان صورتی كه قاری قرآن سحرها قرآن می خوانده و از خوابش می گذشته است، با چشم خسته، با رنگ پریده، با همان صورت در کنار قاری قرآن حاضر می شود.

این است كه حضرت فرمود: «شیعتنا الشاحبون». یعنی بالاخره بعضی هایشان روزه می گیرند، بعضی شب زنده داری می كنند، و نوعاً چشم هایشان خسته است.

پس قرآن را یاد بگیرید كه در روز قیامت پیش صاحبش می آید و می گوید: هر جا بروی، من هم می آیم.«و كل تاجرٍ من وراء تجارته و انا لك الیوم من وراء تجارة كل تاجر». یعنی هر كسی به تجارت خود دل خوش كرده است؛ اما من (قرآن) یگانه تجارت تو هستم.

«وسیأتیك». قرآن به صورت یك جوان زیباروی ظاهر می شود و خطاب می کند: صبر كن كه بزودی كرامت پروردگار نصیب تو خواهد شد.

«فیعطی بتاجٍ فیوضع علی رأسه». یك تاجی می آورند و روی سر این قاری قرآن می گذارند. یعنی این شخص شاه اشخاصی است كه در عرصات ظهور به هم رسانیده اند.

در ابتدای جوانی من، كسی نبود که این حدیث را برای من بخواند؛ ولی من به شما تذكر می دهم و یادآوری می کنم.

قرآن راه وسوسه را بر شیطان می بندد. این هم یك مشوق برای شما تا بدانید كه قرائت قرآن با خون و رگ و پی شما می آمیزد. درباره ی شیطان گفته شده است كه«ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم». یعنی شیطان از راه دوران دم وارد خون می شود و قلب را وسوسه می كند. اما این جوانی كه قرائت قرآن كرده است وكتاب باری تعالی با خونش ممزوج شده است، شیطان چگونه می تواند او را وسوسه كند؟!

«یعطی الامان بیمینه». به او گفته می شود: تو در امانی. هیچ غصه نخور. آتش جهنم حتی به ذهنت هم خطور نكند.

«و الخلد والجنان بیساره». بهشت در سمت چپ توست.

«و یكسیٰ حُلَّتین». دو حله و لباس بهشتی به او می پوشانند.

«ثم یقال اقرأ وارقه». به اوگفته می شود: همان قرآن هایی كه می خواندی، باز بخوان و بالا برو! پروردگار خودش لایتناهی است. جوایزش هم لایتناهی است.

«و یكسیٰ ابواه حُلتین» دو تا حُله و لباس بهشتی هم به پدر و مادر قاری قرآن می پوشانند.

«قال رسول الله (ص) : ایها الناس انكم فی دار هدنة و انتم علی ظهر سفرٍ و السیر بكم سریع . بقِدرِ بُعدِ سفرك استعد».

برای قیامت پنجاه موقف بیان شده است. در این «مواقف» از شما سؤال می كنند. درباره ی نمازت، درباره ی معارف اسلامی، درباره حج ات.

«و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان كل جدید». شما پریروز، پانزده سال داشتی. حالا ببین، مرد شده ای! شب و روز در پی هم می آید. شمس و قمر شما را كهنه می­كند.

«و یقربان كل بعید». شب و روز اجل شما را نزدیک می کند. نفس، دائم به شما وعده و وعید می دهد که: فردا توبه می كنم! پس فردا توبه می كنم!

یك كسی كه نوشته های محاسبه اش را بعد از یك سال دوباره مطالعه می كرد، گفت: وقتی دیدم كه در این یك سال حتی یك قدم نسبت به سال گذشته ترقی نكرده ام و در همان كلاس سال گذشته هستم، بر سرم زدم!

مقداد بن اسود بلند شد و عرضه داشت: «یا رسول الله ما دارالهدنة؟ فقال: دارُ بلاغٍ و انقطاعٍ». یعنی باید زاد و توشه ات را درست بكنی.

خواهی وصال دوست عمانی در آن بكوش / وز هر چه غیر اوست تو باید جدا شوی

خدا شاهد است که اگر درست قدم بردارید، همه ی آن علم هایی كه انتظارش را می كشید به شما خواهند داد.

«فاذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن». وقتی كه شب شما، افق شما تاریك شد، به قرآن پناه ببرید.

«فیه مصابیح الهدی». آیا چراغ های هدایت را نمی خواهی؟! آیا نمی خواهی-ان شاء الله- به آن غایت سیر استكمالی ات برسی؟! همه ی اینها در قرآن است.

«منار الحكمة، دلیلٌ علی المعرفة». دلیل معرفت در قرآن است. چراغ های هدایت در قرآن است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اثر قرائت قرآن در رسیدن به سعادت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...